Sortida: 08:30h Piscines Municipals




AUTORITZACIÓ MENORS DE 18 ANYS


IX BTT SERRA D’ALMENARA
20 SETEMBRE 2020
BUTSÈNIT D'URGELL (LA NOGUERA)
Entrega dorsals 7h-8:15 h 
SORTIDA:   8H.30 MATÍ


ELS MENORS DE 18 ANYS, QUE NO VAGIN ACOMPANYATS PEDALANT DURANT  LA MARXA BTT PER UN PARE,MARE, TUTOR, HAURAN DE PORTAR SIGNADA LA SEGÜENT AUTORITZACIÓ:

El pare, mare o tutor: .....................................................................................amb DNI........................................
I adreça a : ...........................................................................de la Població..........................................................
I telèfon.............................................  
AUTORITZA AL SEU FILL/A 
De NOM i Cognoms:...................................................................... i DNI................................................................
Amb data de naixement ............................................... i telefon...........................................................................

A PARTICIPAR A LA MARXA BTT NO COMPETITIVA  “  BTT SERRA ALMENARA”, I LA ORGANITZACIÓ  LI FARÀ L’ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA PEL DIA DE LA MARXA, EN CAS DE NO ESTAR FEDERAT EN CICLISME, I EN CAS D’ACCIDENT I/O LESIÓ SERÀ AQUESTA ASSEGURANÇA QUI ES FARÀ CÀRREC DE LES DESPESES DEL POSSIBLE ACCIDENT I/O LESIÓ.
LA ORGANITZACIÓ VETLLARÀ PER TOTS ELS PARTICIPANTS, PEL MARCATGE DE LES RUTES, AVITUALLAMENTS, OBSEQUIS, ESMORZAR,BEGUDES, CONTROL DE CURSA...PERÒ CAL TENIR EN COMPTE QUE ELS CIRCUITS NO ESTAN TANCATS AL TRÀNSIT HABITUAL, I PER TANT CAL TENIR PRECAUCIÓ. (TOT I QUE TINDREM PERSONAL DE LA ORGANITZACIÓ A LES CRUÏLLES I LLOCS AMB MÉS PERILL)

SIGNATURA:

PARE,MARE O TUTOR.                                                                                                               FILL,A


1 comentari:

  1. Selecionar tot el text, i copiar el text a un document word i omplir-lo. Sino podeu, en tindrem el dia de la MARXA per omplir a l'hora de recollir el dorsal.

    ResponElimina